November 5, 2009

Performance Jerome Rothenberg & Charlemagne Palestine

05.11.2009

Jerome Rothenberg is sedert de jaren vijftig actief als schrijver, dichter, antologist en vertaler. Hij staat ook bekend als een adembenemend performer; zijn gedichten dienen eerder gehoord dan gelezen te worden. Hij krijgt op deze voorstelling bij Logos de assistentie (of concurrentie?) van een andere ikoon in het performance – genre, de enige echte Charlemagne Palestine.

——————————–

Jerome Rothenberg has been active since the 1950s as a writer, poet, anthologist and translator. He is a breathtaking performer besides: many of his poems are to be heard rather than – or as well as – read. For this performance at Logos, another icon of performance art, his former student Charlemagne Palestine will share (or compete for?) the spotlight.

August 29, 2009

workshop visuele poëzie

Na een verkenning van de geschiedenis van de visuele poëzie en van verschillende stromingen in deze kunstvorm vandaag, maakten de cursisten eigen visuele gedichten aan de hand van het werk van Paul De Vree. Hierbij werd niet alleen aandacht besteed aan allerlei technieken die van pas komen (erasure, collage, het woord als materie, verbindingen zoeken tussen woord en beeld, werken met lagen, leesbare en onleesbare tekst, …) maar ook aan het collaboratieve aspect van werken met bestaande teksten en samenwerking tussen de cursisten onderling. De uit deze workshop ontstane visuele gedichten werden samen met werk van De Vree geprojecteerd op de façades van gebouwen in Sint-Niklaas tijdens de Vredesfeesten op 5 en 6 september.

Organisatie: CC Sint-Niklaas en Krikri vzw.

Docente: Helen White

29 augustus 2009, Reynaertzaal, Openbare Bibliotheek, H. Heymanplein 3, te Sint-Niklaas. Deelname: €5

————————————

After a look at the history of visual poetry and various strands of visual poetry practice today, participants will make their own visual poems in dialogue with the work of Belgian visual poet Paul De Vree. Besides trying out a range of techniques and considerations (erasure, collage, text as material, ways of linking word and image, layering, legible and illegible text etc.) we will consider the collaborative aspect of working with existing texts and working with other workshop participants. The visual poems we make during this workshop will be projected on the facades of buildings in Sint Niklaas during the Vreedesfeesten on 5 and 6 September 2009, along with work by Paul De Vree.

Organisatie: CC Sint-Niklaas en Krikri vzw.

Facilitator: Helen White

29 augustus 2009, Reynaertzaal, Openbare Bibliotheek, H. Heymanplein 3, te Sint-Niklaas. Price: €5

July 10, 2009

Impromptu #2: California, Belgium

Start de zomer met optredens van dichters K.Lorraine Graham en Mark Wallace gevolgd door een ‘Impromptu’ afterparty. Als wij de blogs van de dichters mogen geloven, staan ons hoelahoepen, handstands en leveraged buy-outs op Wall Street te verwachten. Het wordt een avond vol verrassingen.

Impromptu afterparty: blijf achteraf zeker nog even in Galerie Link voor een glasje wijn, huisgebakken koekjes en de meest diverse en onverwachte performances die er kunnen ontstaan. Breng naast je vrienden ook een korte tekst of muziekstuk mee en trakteer ons op alles wat de microfoon aankan!

Spelregels: iedereen die het wil, krijgt maximum drie minuten de tijd om eigen werk te brengen. Kwestie van iedereen aan bod te laten komen en een zo breed mogelijke waaier van poëzie en muziek te horen. Bij onze eerste impromtu-avond in april hoorden we een kaleidoscoop van Engelse kinderliteratuur en Franstalige anticlericale teksten tot Vlaamse majorettes en een tarotlezing in klankpoëzie. Hou dus opnieuw je hart vast.

K. Lorraine Graham is schrijfster en kunstenares. Haar boek Terminal Humming (Edge Books, 2009) is juist deze maand verschenen, en daarnaast heeft ze een aantal ‘chapbooks’ (poëziebundels uitgegeven door kleine uitgeverijen) gepubliceerd, waaronder Large Waves to Large Obstacles, dat binnenkort bij het Take Home Project verschijnt. Verder is haar werk te zien in tijdschriften als Traffic, Area Sneaks en Foursquare. Ze woont momenteel in Zuid-Californië met haar partner Mark Wallace en haar muspapegaai Lester Young.

Mark Wallace is auteur van een aantal poëziebundels en chapbooks met poëzie, fictie en kritiek. Zijn bundel Temporary Worker Rides A Subway won de Gertrude Stein Poetry Award in 2002 en is bij Green Integer Books uitgegeven. Verder schreef hij het multi-genre werk Haze en de roman Dead Carnival. Zijn kritische artikels en recensies zijn in verschillende publicities verschenen, en samen met Steven Marks voerde hij de redactie van Telling It Slant: Avant Garde Poetics of the 1990s (University of Alabama Press), een verzameling van 26 essays van verschillende auteurs. Zijn meest recente publicatie is een verhalenbundel, Walking Dreams (2007), en een poëziebundel, Felonies of Illusion (2008). Hij doceert aan de California State University San Marcos.
Galerie Link, Blekersdijk 39, Gent.

10 juli 2009, 20u00

———————-

Start the summer with poetry all the way from California, at a sun-kissed Krikri evening followed by an ‘Impromptu’ afterparty. If the blogs of poets K. Lorraine Graham and Mark Wallace are anything to go on, we can expect anything from hula hoops and handstands to leveraged buy-outs on Wall Street.

Impromptu afterparty: please do stay in the Galerie Link after the readings for a glass of wine, homemade cookies and the most wide-ranging and unexpected performances you can imagine. Bring all your friends and a short text or piece of music, and treat us to whatever the microphone can take.

What is an impromptu? Anyone who wants to will have a maximum of three minutes to perform their own work. The idea is for everyone to get a chance to do their thing and to hear as wide a range of poetry and music as possible. At our first impromptu evening in April, we heard everything from a children’s story in English and an anti-papist declamation in French to Flemish majorettes and a sound poetry tarot card reading. So take a deep breath and hold onto your seats.

K. Lorraine Graham is a writer and visual artist. She is the author of Terminal Humming (Edge Books, 2009) and several chapbooks, including Large Waves to Large Obstacles, forthcoming from Take Home Project. Her work has appeared or is forthcoming in Traffic, Area Sneaks, Foursquare and elsewhere. She currently lives in southern California with her partner, Mark Wallace, and Lester Young, a pacific parrotlet. You can find her online at terminalhumming.blogspot.com

Mark Wallace is the author of a number of books and chapbooks of poetry, fiction, and criticism. Temporary Worker Rides A Subway won the 2002 Gertrude Stein Poetry Award and was published by Green Integer Books. He is the author of a multi-genre work, Haze, and a novel, Dead Carnival. His critical articles and reviews have appeared in numerous publications, and along with Steven Marks, he edited Telling It Slant: Avant Garde Poetics of the 1990s (University of Alabama Press), a collection of 26 essays by different writers. Most recently he has published a collection of tales, Walking Dreams (2007), and a book of poems, Felonies of Illusion (2008). He teaches at California State University San Marcos.

Galerie Link, Blekersdijk 39, Ghent.

10 July 2009, 20:00

April 28, 2009

Impromptu #1

EEN PERSOONLIJKE UITNODIGING NAAR EEN HEEL BIJZONDERE AVOND: Als gedichten niet meer vanuit de hoogte op ons hoofd vielen… als de poëzie geen product was maar een proces… als dichters luisteraars waren, deelnemers aan een gesprek… als we rond een grote houten tafel zouden zitten, met kaarsen in de raam, en woordspelletjes in de koffie lieten smelten… of als we de jaren tachtig waren en de poëzie zich ontpopte tot Pac-Man…

WAT? Deze “Impromptu”-lezing, het pasgeboren paramenselijk kindje van Krikri + a.rawlings, zet zijn hoeven voor de eerste keer op Belgische bodem neer. Op dinsdag 28 april 2009 komen Canadese schrijvers Larissa Lai en Jacob Wren naar Gent voor een poëtische uitwisseling van teksten. Na lezingen door Larissa en Jacob, is iedereen welkom om uit zijn/haar eigen werk te lezen. Zo krijgen de Canadezen ook de kans om te horen waar wij allemaal mee bezig zijn: alle talen zijn welkom.

MET WAT ERBIJ? Je bent uitgenodigd om één korte tekst of compositie mee te brengen om met de groep te delen (in de taal van je keuze). Toegang is gratis, maar dranken zijn betalend. Boeken van de Canadese schrijvers zijn tijdens de avond te koop. Je mag natuurlijk ook je eigen boeken, cds enzovoort meebrengen.

WANNEER? dinsdag 28 april 2009, 20 uur

WAAR? Het oeverloze eiland, Third Floor, Oudburg 39, 9000 Ghent, Tel 09 234 32 00. (Dichtbij de Vrijdagmarkt)

——————————————–

YOU ARE PERSONALLY AND CORDIALLY INVITED TO THIS SPECIAL GATHERING!

If poems were no longer dropped on our head from a great height… if poetry was process not product… if poets were listeners and participants in a conversation… if we were sitting round a big wooden table, candles in the window, stirring wordplay into our coffee… or if we were the Eighties and poetry were Pac-Man…

WHAT’S GOING ON? Impromptu Reading Series, the parahuman offspring of Krikri+a.rawlings, plants its hooves in Belgian potting soil on April 28th.

Canadian writers Larissa Lai and Jacob Wren visit Ghent to share text. After they read, everyone else is welcome to read from their own work (or from someone else’s work). The idea is to create an informal exchange of perspectives between Canadian and Belgian writers and readers.

WHAT SHOULD WE BRING? You’re encouraged to bring one short text/composition to share with the group (in any language, written by yourself or someone else). The event is free, but you are encouraged to bring €€€ for drinks and in case you’re moved to enhance your collection of Canadian literature (books will be for sale). Of course you can bring your own books and CDs for sale too.

WHEN? Tuesday 28th April 2009, 20:00

WHERE? Het oeverloze eiland, Third Floor, Oudburg 39, 9000 Ghent, Tel 09 234 32 00. The venue is near Vrijdagmarkt.

WHO WILL BE THERE? Larissa Lai was born in La Jolla, California, grew up in Newfoundland and lived and worked in Vancouver for many years as a writer, organizer and editor. She is currently an Assistant Professor in Canadian Literature at the University of British Columbia. Her first novel, When Fox Is a Thousand (Press Gang 1995, Arsenal Pulp 2004) was shortlisted for the Chapters/Books in Canada First Novel Award. Her second novel, Salt Fish Girl (Thomas Allen Publishers 2002) was shortlisted for the Sunburst Award, the Tiptree Award and the City of Calgary W. O. Mitchell Award. In 2009, she published a book-length collaborative long poem with Rita Wong called sybil unrest and a chapbook called Eggs in the Basement (Nomados). Her first full length solo poetry collection, Automaton Biographies will be published by Arsenal Pulp Press in the Fall of 2009. She has an MA in Creative Writing from the University of East Anglia in Norwich, England, and PhD in English from the University of Calgary.

OOH, WHO ELSE? Jacob Wren is a writer and maker of eccentric performances. His recent books include Unrehearsed Beauty (Coach House Books), Families Are Formed Through Copulation (Pedlar Press), Le génie des autres (Le Quartanier), La famille se crée en copulant (Le Quartanier) and the upcoming novel Revenge Fantasies of the Politically Dispossessed. As co-artistic director of Montreal-based interdisciplinary group PME-ART he has co-created En francais comme en anglais, it’s easy to criticize (1998), Unrehearsed Beauty / Le Génie des autres (2002), La famille se crée en copulant (2005) and Hospitality (2008). In 2007 he was invited to Berlin by Sophiensaele to adapt and direct Wolfgang Koeppen’s 1954 novel Der Tod in Rom and in 2008 he was commissioned by Campo in Ghent to co-create (with Pieter De Buysser) a new performance entitled An Anthology of Optimism. He frequently writes about contemporary art.

April 2, 2009

Performances Isabeella Beumer en a.rawlings

02.04.2009

In het kader van de Gentse Literaire Lente presenteren Krikri vzw en Stichting Logos de legendarische stemkunstenares Isabeella Beumer. En als dat nog niet genoeg zou zijn, staat Canadese topdichteres angela rawlings ook op het programma.

Uniek. Niet te missen!

————————————–

As part of the Gent Literary Spring, Krikri and the Logos Foundation present the legendar voice artist Isabeella Beumer and top Canadian poet angela rawlings.

A unique evening. Don’t miss it!

April 1, 2009

M&M concert: Jokes

Een concert vol kwinkslagen, dubbele bodems en tongue-in-cheeks, gebracht door een verder uiterst serieus robotorkest. Met als speciale gast: Vincent Tholomé. Een co-productie van Krikri, de Stichting Logos en de Literaire Lente.

————————-

A concert full of nudges and winks, double entendres and tongues in cheeks, performed by the otherwise totally serious robot orchestra. Special guest: Vincent Tholomé. A co-production by Krikri, the Logos Foundation and the Literaire Lente.

March 29, 2009

Lucille Calmel & Maja Jantar @ infusoria


29.03.2009

Performances door Lucille Calmel en Maja Jantar op de vernissage van de tentoonstelling infusoria

——————————————

Performances by Lucille Calmel and Maja Jantar at the opening of the infusoria exhibition

infusoria (gent)

1. archaïsch woord voor microscopische waterdiertjes
2. tentoonstelling met visuele poëzie van vrouwen uit drie continenten

29 maart tot 5 april 2009
Het Zilverhof Zilverhof 34, Gent

Vernissage: zondag 29 maart om 16u met performances van Lucille Calmel en Maja Jantar

bezoek de blog van infusoria

—————————————————————————————–

1. archaic word for microscopic water creatures
2. exhibition of visual poetry by women from three continents

29 March to 5 April 2009
Het Zilverhof Zilverhof 34, Ghent

Opening: Sunday 29 March at 16:00, with performances by Lucille Calmel and Maja Jantar

visit the infusoria blog

March 7, 2009

Jantar & Meander @ Off

07.03.2009
Performance door Maja Jantar en Jelle Meander tijdens het Festival Off, Maison des Cultures, Mommaertsstraat 4, Brussel. Vanaf 20u.

—————————————-

Performance by Maja Jantar and Jelle Meander at the Festival Off, Maison des Cultures, Mommaertsstraat 4, Brussels. 8pm onwards.

March 4, 2009

infusoria (brussel)

1. archaïsch woord voor microscopische waterdiertjes
2. tentoonstelling met visuele poëzie van vrouwen uit drie continenten

4-8 maart 2009
15u-22u
Maison des Cultures, Mommaertsstraat 4, 1080 Brussel

bezoek de blog van infusoria

————————————————————————————————-

1. terme archaïque pour des petits organismes aquatiques
2. exposition de poésie visuelle par des femmes de trois continents

4-8 mars 2009
15h-22h

Maison des Cultures, rue Mommaerts 4, 1080 Bruxelles

visitez le blog d’infusoria

——————————————————————————————-

1. archaic word for microscopic water creatures
2. exhibition of visual poetry by women from three continents

4-8 March 2009
15:00-22:00

Maison des Cultures, rue Mommaerts 4, 1080 Brussels

visit the infusoria blog