August 29, 2009

workshop visuele poëzie

Na een verkenning van de geschiedenis van de visuele poëzie en van verschillende stromingen in deze kunstvorm vandaag, maakten de cursisten eigen visuele gedichten aan de hand van het werk van Paul De Vree. Hierbij werd niet alleen aandacht besteed aan allerlei technieken die van pas komen (erasure, collage, het woord als materie, verbindingen zoeken tussen woord en beeld, werken met lagen, leesbare en onleesbare tekst, …) maar ook aan het collaboratieve aspect van werken met bestaande teksten en samenwerking tussen de cursisten onderling. De uit deze workshop ontstane visuele gedichten werden samen met werk van De Vree geprojecteerd op de façades van gebouwen in Sint-Niklaas tijdens de Vredesfeesten op 5 en 6 september.

Organisatie: CC Sint-Niklaas en Krikri vzw.

Docente: Helen White

29 augustus 2009, Reynaertzaal, Openbare Bibliotheek, H. Heymanplein 3, te Sint-Niklaas. Deelname: €5

————————————

After a look at the history of visual poetry and various strands of visual poetry practice today, participants will make their own visual poems in dialogue with the work of Belgian visual poet Paul De Vree. Besides trying out a range of techniques and considerations (erasure, collage, text as material, ways of linking word and image, layering, legible and illegible text etc.) we will consider the collaborative aspect of working with existing texts and working with other workshop participants. The visual poems we make during this workshop will be projected on the facades of buildings in Sint Niklaas during the Vreedesfeesten on 5 and 6 September 2009, along with work by Paul De Vree.

Organisatie: CC Sint-Niklaas en Krikri vzw.

Facilitator: Helen White

29 augustus 2009, Reynaertzaal, Openbare Bibliotheek, H. Heymanplein 3, te Sint-Niklaas. Price: €5