April 25, 2008

*ZAOEM 2008

25.042008 – 26.04.2008

Website Zaoem 2008

April 6, 2008

Duoperformance Maja Jantar & Jelle Meander

Waar: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18 te Gent

Wanneer: zondag 6 april 2008, 15:00

Toegang gratis

—————————–

Where: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, Ghent

When: Sunday April 6 2008, 15:00

Free entrance

March 14, 2008

3durch3

3durch3. reihe sprachkunst: Isabeella Beumer – Heike Fiedler – Jelle Meander
Lesung, Performance, Ausstellung

Freitag, 14. März 2008 um 19 Uhr
Kunsttempel
Friedrich-Ebert-Str. 177 (gegenüber Stadthalle)
34119 Kassel
February 16, 2008

Resonance 2008

16.02.2008

Maja Jantar & Jelle Meander at Resonance 2008

October 22, 2007

Performance: Steve McCaffery

22.10.2007
Soloperformance Steve McCaffery

Steve McCaffery is één van de klinkende namen in de wereld van de (klank)poëzie. Na zijn studies in Engeland ontmoette hij in Toronto een aantal verwante zielen (Paul Dutton, bpNichol en Rafael Barreto-Rivera) waarmee hij de inmiddels legendarische klankpoëziegroep The Four Horsemen oprichtte. Hij was daarnaast professor aan York University en bekleedt momenteel de Gray Chair in SUNY Buffalo (Amherst).
McCaffery publiceerde tientallen boeken en dichtbundels. Hij ontving tweemaal de Gertrude Stein Award for Innovative American Poetry en is samen met Jed Resula samensteller van Imagining Language (MIT Press, 1998). Hij gaf al performances over de ganse wereld en zijn werk werd vertaald in het Frans, Spaans, Chinees en Hongaars. Op verzoek van Krikri vzw, Stichting Logos en Universiteit Gent brengt hij een unieke soloperformance.

Logos, Bomastraat 26-28, Gent (20:00)

————————————-

Steve McCaffery is resonant name in the world of (sound) poetry. After studying in England, he met a group of kindred spirits in Toronto (Paul Dutton, bpNichol and Rafael Barreto-Rivera) with whom he set up the now legendary sound poetry group The Four Horsemen. He has been a professor at York University and now holds the Gray Chair at SUNY Buffalo (Amherst).
McCaffery has published dozens of books and poetry collections. He has received the Gertrude Stein Award for Innovative American Poetry twice, and is co-editor with Jed Resula of Imagining Language (MIT Press, 1998). He has performed all over the world, and his work is translated into French, Spanish, Chinese and Hungarian. At the request of Krikri vzw, the Logos Foundation and Ghent University, he will give a unique performance.
Logos, Bomastraat 26-28, Ghent (20:00)

April 25, 2007

Lezing@Matrix

25.04.2007

MATRIX-lezingen
Een zoektocht naar raakvlakken tussen muziek en architectuur en muziek en poëzie

Op woensdagen 25 april en 2 mei telkens van 20u tot 22u
MATRIX ? Minderbroedersstraat 48 ? 3000 Leuven
Inkom: 2,5 Euro per lezing / 4 Euro voor de twee lezingen
Extra info op 0476/89 27 76

U hoort twee sprekers die als doorgedreven specialisten in hun vakgebied toch ook over het nodige relativeringsvermogen beschikken om hun kennis op een heldere manier te delen met muziekliefhebbers en
kunstliefhebbers in het algemeen. Beiden illustreren hun lezing met tal van kijk- en luistervoorbeelden.

WOENSDAG 25 APRIL
Jelle Dierickx
Het hoofd van Orpheus in de spiegel
Lezing over de raakvlakken tussen muziek en poëzie na 1945

Hoe is de verhouding tussen poëzie en muziek in de (westerse) recente sonore geschiedenis? Hoe zijn woord-toonverhoudingen geëvolueerd? Wat is er op dit vlak precies veranderd in de 20ste eeuw? Zijn poëzie en muziek dichte of verre familie? Is er op het grensgebied tussen die twee elementen communicatie mogelijk en op welke manier dan wel? Zijn technologie en techniek echt de bepalende factoren in dit vraagstuk? Hoe klinkt de menselijke stem dan in deze technosfeer? Kan het zijn dat het hoofd van Orpheus tegelijkertijd zingt en zwijgt?

Jelle Dierickx is doctor in de kunstwetenschappen. Van 2000 tot 2006 was hij werkzaam aan het Instituut voor Psychoacustica en Elektronische Muziek, departement Musicologie van de Gentse Universiteit. Momenteel is hij artistiek coördinator bij het Internationaal Festival van Vlaanderen Gent. Hij is daarnaast de bezieler van het jaarlijks internationaal krikri festival omtrent polypoëzie en nieuwe muziek te Gent (2002-2006). Hij
organiseerde tevens diverse andere artistieke manifestaties, colloquia, concerten en workshops en publiceerde meer dan vijftig teksten omtrent muziek, poëzie en multimedia.

WOENSDAG 2 MEI
Sven Sterken
Muziek en architectuur na de Tweede Wereldoorlog

Muziek en architectuur onderhouden al sinds Pythagoras een bijzondere relatie. Nochtans zijn er moeilijk twee kunsten denkbaar die verder uit elkaar liggen: muziek is abstract en vluchtig, architectuur is
concreet en zwaar. In deze uiteenzetting zullen we een aantal historische voorbeelden van interacties tussen beide kunsten nader bekijken, als opmaat voor een diepere blik in het werk van de ingenieur, architect en componist Iannis Xenakis (1922-2001). De lezing zal worden geïllustreerd met geluidsfragmenten en een grote hoeveelheid beeldmateriaal uit de archieven van Xenakis.

Sven Sterken is ingenieur-architect. Na studies in Gent, Parijs en Pretoria behaalde hij in 2004 een doctoraat in de architectuurgeschiedenis met een proefschrift over de ingenieur, architect en componist Iannis Xenakis. Hij is momenteel als docent en onderzoeker verbonden aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
(departement architectuur Sint-Lucas) en schrijft over architectuur in diverse binnen- en buitenlandse publicaties.

April 22, 2007

Passa Porta Festival 2007

22.04.2007

Maja Jantar & Vincent Tholomé nemen deel aan Het Groot Beschrijf.

—————————

Maja Jantar & Vincent Tholomé will participate in Het Groot Beschrijf.

April 1, 2007

Galerie 93 (with work by Maja Jantar, Jelle Meander and Helen White)

01.04.2007

Van 1 april t/m 13 mei 2007 is het Nederlands/Belgische initiatief Galerie 93 te gast in Pand Paulus. Galerie 93 stelt zich tot doel het initiëren en organiseren van tentoonstellingen en projecten waarbij beeldende kunst en taal (poëzie) een relatie met elkaar aangaan. Voor de tentoonstelling in Pand Paulus heeft Galerie 93 kunstenaars uitgenodigd die taal gebruiken of reageren op het fenomeen taal. Doordat de meeste gevraagde kunstenaars in verschillende takken van kunst actief zijn heeft dit geresulteerd in een tentoonstelling waar beeld, woord en geluid nauw met elkaar verbonden zijn, te zien in de voorste ruimte. In de achterruimte zal een projectie te zien zijn van zgn. e-poëzie, d.w.z. poëzie die gevisualiseerd is voor presentatie via video, dvd of computer. Voor deze projectie is het begrip e-poëzie zeer breed genomen en omvat zowel bewegende gedichten van o.a. Tonnus Oosterhoff als filmische gedichten van o.a. Mark Boog en Arnoud Rigter.

Opening: zondag 1 april om 16.00 uur m.m.v. Tine Moniek! – poëzie, Jet Crielaard – performance en Judith Scholte (met Jeroen van Vliet) – zang. Toegang: gratis.

Poëziemiddag: zondag 22 april van 15:00 tot 17:00 uur met voordrachten van Mark Boog, Arnoud Rigter, F. van Dixhoorn, Bram Uil, Peggy Verzett en Olaf Risee, en performances van Jet Crielaard en PJ Roggeband. Aanvang: 15:00 uur. Toegang: gratis.

Galerie 93 – een initiatief van Saskia van Herwijnen, Tine Moniek, Olaf Risee en Gerrit van Schuppen – organiseerde in november 2005 haar eerste expositie: “ALFABED”.

—————————————-

From 1 April to 13 May 2007, the Dutch/Belgian project Galerie 93 is resident in Pand Paulus. Galerie 93 aims to initiate and organise exhibitions and projects where visual art and language (poetry) relate with each other. For the Pand Paulus exhibition, Galerie 93 has invited artists to participate who use language or react to the phenomenon of languate. Because most of the artists invited are active in various artforms, this has resulted in an exhibition where image, word and sound are closely connected, which can be seen in the front hall. In the room behind, a projection of ‘e-poetry’ will be shown, i.e. poetry visualised for presentation on video, DVD or computer. The term e-poetry has been taken in a very wide sense here and includes moving poems by Tonnus Oosterhoff along with poetry films by Mark Boog and Arnoud Rigter.

Opening: Sunday 1 April at 16.00 with Tine Moniek! – poetry, Jet Crielaard – performance and Judith Scholte (with Jeroen van Vliet) -singing . Admission free.

Poetry afternoon: Sunday 22 April, 15:00 -17:00 with readings by Mark Boog, Arnoud Rigter, F. van Dixhoorn, Bram Uil, Peggy Verzett and Olaf Risee, and performances by Jet Crielaard and PJ Roggeband. 15:00 onwards. Admission free.

Galerie 93 – an initiative by Saskia van Herwijnen, Tine Moniek, Olaf Risee and Gerrit van Schuppen – organised its first exhibition, “ALFABED” in 2005.

March 17, 2007

Maelström FiESTIVAL # 1

17.03.2007

Maja Jantar & Vincent Tholomé brengen een dubbelperformance. Met daarnaast diverse andere performances.

————————–

Including a duo performance by Maja Jantar & Vincent Tholomé

March 7, 2007

OFFoff Poëzie # 2 – Zebra Poetry Film Awards

07.03.2007

In het kader van Off Off Poezië 2007 zorgt Krikri vzw voor een poëzielaboratorium. Daarin wordt poëzie als een project en een uitgangspunt gehanteerd. Dit telkens in combinatie met ‘het witte doek’ dat centraal staat in Off Off. Via drie eerste toonmomenten wordt gezocht naar een ‘andere representatie’ van poëzie.

Labo # 2 toont een selectie uit de inmiddels beruchte Zebra Poetry Film Awards. Dr. Christiane Lange (Literaturwerkstatt – Berlijn) zorgt voor een inleiding (spreektaal: Engels).

——————————-
With Off Off Poezië 2007 Krikri has created a poetry laborator where poetry is a project and starting point, in combination with the ’silver screen’ that is the focal point of Off Off. The poets are challenged to reformulate the poetry scene in general and their own poetry in particular.

Labo # 2 shows a selection from the famous Zebra Poetry Film Awards. Dr. Christiane Lange (Literaturwerkstatt – Berlin) will introduce the programme in English.