March 4, 2009

infusoria (brussel)

1. archaïsch woord voor microscopische waterdiertjes
2. tentoonstelling met visuele poëzie van vrouwen uit drie continenten

4-8 maart 2009
15u-22u
Maison des Cultures, Mommaertsstraat 4, 1080 Brussel

bezoek de blog van infusoria

————————————————————————————————-

1. terme archaïque pour des petits organismes aquatiques
2. exposition de poésie visuelle par des femmes de trois continents

4-8 mars 2009
15h-22h

Maison des Cultures, rue Mommaerts 4, 1080 Bruxelles

visitez le blog d’infusoria

——————————————————————————————-

1. archaic word for microscopic water creatures
2. exhibition of visual poetry by women from three continents

4-8 March 2009
15:00-22:00

Maison des Cultures, rue Mommaerts 4, 1080 Brussels

visit the infusoria blog